Pratik Bilgiler

» Amortisman Sınırı
» Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
» Emlak Vergisi Oranları
» Fatura Düzenleme Sınırı
» Değer Artış Kazançları İstisna Tutarları
» Kıdem Tazminatı Tavanı
» Usulsüzlük Cezalarına Ait Cetvel
» Yıllık Ücretli İzinler

Muhasebe Standartları

» Ülke içinde kullanılan muhasebe standartlarını uluslararası standartlarla bütünleştirebilmek için 1995 yılından bu yana 43 uluslararası muhasebe standardı Türkiye’ye ...

T.C. Resmi Gazete

DUYURULAR

ENFLASYON DÜZELTMESİ GERÇEKTEN DAHA AZ VERGİ DEMEK MİDİR?

Enflasyon Düzeltmesi Gerçekten Daha Az Vergi Demek midir?

 

Özellikle iş dünyasının ve onun en üst düzeyde temsilcisi TOBB ‘un ısrarla uygulanmasını istediği “Enflasyon Düzeltmesi” daha az vergi anlamını mı taşımaktadır, açıklayalım.

 

En son bundan yirmi yıl önce tanıştık enflasyon muhasebesi ile. Muhasebe meslek mensuplarının gece gündüz demeden ve de eğitimlerle altından kalktığı düzeltme kayıtları ve sonunda düzeltilmiş mali tablolar ile beyanlar tamamlandı.

 

Sonraki yıllar enflasyon düzeltmesi şartları oluşmadığından günümüze kadar gelindi. Neydi enflasyon düzeltmesini uygulamanın şartları;

 

“Vergi kanunları açısından fiyat endeksindeki artışın (Yurt içi ÜFE), içinde bulunulan dönem dahil son üç hesap döneminde %100'den ve içinde bulunulan hesap döneminde %10'dan fazla olması halinde mali tablolarını enflasyon düzeltmesine tabi tutarlar.”

 

Yıl 2023 ve yeniden enflasyon düzeltmesi yapılma zorunluluğu ile karşı karşıyayız. Orta vadeli kalkınma planı hedeflerine göre ise bu uygulama en az 5-6 yıl sürecek gibi gözüküyor.

 

4-7 Ekim 2023 tarihlerinde Konya SMMM Odasının düzenlediği Anadolu Odaları Eğitim Seminerine katıldım. Oturumlarda enflasyon düzeltmesi enine boyuna tartışıldı.

 

Enflasyon düzeltmesi işlemleri Mali Müşavirler, Yeminli Mali Müşavirler ve Bağımsız Denetçiler tarafından yoğun mesai ile sonuçlandırılacak. Var olan yükleri bir kat daha artacak.

 

Vergi İdaresi enflasyon düzeltmesi işlemlerinde (YİÜFE), KGK ise Bağımsız Denetimde (TÜFE) değerlerini esas alarak işlem tesis ettirecektir. Bu da meslek mensupları için çifte yorgunluk anlamına gelmektedir.

 

İşverenler ise meslek mensuplarına “çok yoruluyorsunuz, hakkınızı ödeyemeyiz ve de borcumuz ne kadar” demek yerine, enflasyon düzeltmesi sonucu ne kadar az vergi ödeyeceğiz? diye soracaklar. Emeğin hakkını takdir edecek işverenlere şimdiden teşekkür ederiz.

 

İşverenleri ilgilendiren ve merakla bekledikleri sorunun cevabını verelim hemen.

 

Der ki patronlar: Biz enflasyonist ortamda 100.- TL. kazanmış olsak, enflasyon oranı da %60 olarak açıklanmış olsa, 40.- TL.’nin mi vergisini vereceğiz? Merak edilen soru bu dediğinizi duyar gibiyim sayın işverenler.

 

Öncelikle 2023 yılı için yapılacak enflasyon düzeltmesi işlemleri sonrasında ortaya çıkacak olumlu ya da olumsuz farklar “Geçmiş Yıl Kar/Zararlarıyla” ilişkilendirilecek, yani vergi matrahına hiçbir etkisi olmayacak.

 

2024 yılından itibaren ise olumlu veya olumsuz farklar kar/zarar olarak gelir tablosuna yanşayacak ve netice olarak vergi matrahını etkileyecektir.

 

Ancak; stoğunu borçla finanse eden firmalarda vergi artışı, sermayesi güçlü olan firmalarda ise vergi avantajı meydana gelecektir.

 

Enflasyonun %10’un altına ineceği günlerin özlemiyle tüm okuyuculara sağlıklı ve mutlu günler diliyorum.